Veleposlaništvo RS New Delhi /Konzularne informacije /

Konzularne informacije

Konzularni oddelek

Katarina Zajec, prva svetovalka 

Tel:+ 91 11 41662893

Faks: +91 11 41662895
E-pošta: sloembassy.newdelhi@gov.si

Uradne ure:
Ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 10.00 - 12.30

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 15.00 -16.00

 

Dežurna številka: +91 76 78 465 245 ali 9871477622

I.  ZA SLOVENSKE POPOTNIKE

Napotki za potovanje (varnost potovanj) so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS:
http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/napotki_pred_potovanjem/ 

Osnovni naslovi in napotki pred potovanjem v Indijo:
http://www.mzz.gov.si/index.php?id=594 

Priporočamo tudi spremljanje spletnih strani s popotnimi nasveti partnerskih držav (Velika Britanija, ZDA, Avstrija):

Velika Britanija
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029390590

Združene države Amerike
http://travel.state.gov

Avstrija
www.bmaa.gv.at/view.php3

Seznam spletnih strani diplomatsko konzularnih predstavništev držav članic EU v Indiji
http://www.delind.cec.eu.int/en/links/index.htm

Posebno obvestilo

Veleposlaništva nekaterih držav za namen izdaje vizumov slovenskim državljanom v svojih veleposlaništvih/konzulatih, ki niso pristojni za Republiko Slovenijo, zahtevajo potrdilo slovenskega diplomatsko konzularnega predstavništva oziroma priporočilno pismo. V skladu z navodilom Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije slovenska veleposlaništva za tovrstna potrdila niso pristojna. Državljani Republike Slovenije si naj vizume uredijo pred potovanjem in to pri tistih tujih DKP, ki so pristojna za RS.

II. IZDAJA POTNEGA LISTA

Republika Slovenija je z 28. 08. 2006 začela izdajati nove biometrične potne listine. Potni listi izdani med letoma 2001 in 2006 (rdeče barve) ostajajo veljavni še naprej, do izteka njihovega siceršnjega roka veljavnosti.

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tisti, ki v tujini začasno prebivajo, lahko vlogo za potni list vložijo pri domači Upravni enoti (Upravni enoti stalnega prebivališča).

Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Državljan, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, v kolikor ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

K vlogama je potrebno predložiti eno fotografijo. Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35X45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.

Za dodatne informacije se obrnite na konzularni oddelek veleposlaništva. 

PROSIMO VAS, DA STE POSEBEJ POZORNI:

Nov slovenski potni list vsebuje elektronski čip na katerem so shranjeni biometrični podatki nosilca. Fotografija stranke mora zato ustrezati zahtevnim tehničnim standardom, saj je sicer ni možno uporabiti pri izdelavi novega potnega lista. Tehnične zahteve za ustreznost fotografije so natančno opisane na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in sicer na:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/pdf/0813506_zlozenka2.pdf

III. IZGUBA POTNEGA LISTA

V primeru izgube potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Dokument za vrnitev v domovino vam lahko izda diplomatsko – konzularno predstavništvo. Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta ter sliko. Prav tako mora prosilec dokazati svojo identiteto, za kar potrebuje nek osebni dokument s fotografijo. Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista.

IV. POMOČ PRI ZBIRANJU SREDSTEV ZA VRNITEV V DOMOVINO

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko vzpostavijo stik s sorodniki ali prijatelji državljana, ki nima zadostnih sredstev za vrnitev v domovino v primeru, da so le-ti pripravljeni posredovati denar ali financirati vozovnico za vrnitev v RS. Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije ne morejo posoditi denarja za vrnitev. Sorodniki ali prijatelji lahko nakažejo denar na račun Diplomatsko - konzularnega predstavništva Republike Slovenije in pošljejo kopijo položnice na Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki jo nato posreduje veleposlaništvu. Na podlagi tega dokazila Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko izročijo nakazana sredstva.

V. VIZNE INFORMACIJE

Obrazec vloge in seznami potrebnih prilog za oddajo vloge na Veleposlaništvu Republike Slovenje v New Delhiju so dostopni na naslednji spletni strani veleposlaništva:
Visa information VND >>>

Splošne vizne informacije so dostopne na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve:
http://www.mzz.gov.si/si/vizne_informacije/

VI. DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE

Podrobnejše informacije glede prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve RS.