Veleposlaništvo RS New Delhi /Konzularne informacije /Omejitve poslovanja zaradi COVID-19 /

Omejitve poslovanja zaradi COVID-19

Veleposlaništvo je zaradi omejitve nenujnih potovanj in z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okuženosti s COVID-19 virusom začasno prekinilo izdajanje vizumov za kratkoročno in dolgoročno bivanje.

Vizum se izda samo v primerih, ki so jih pristojni organi opredelili kot nujne.

 

Kratkoročni (Schengenski) vizum se lahko izda:

 • zdravstvenim delavcem, raziskovalcem na področju zdravja in delavcem na področju oskrbe starejših;
 • za čezmejno opravljanje dejavnosti;
 • sezonskim delavcem v kmetijstvu;
 • delavcem v transportu;
 • diplomatom, osebju mednarodnih organizacij, vojaškemu osebju in humanitarnim delavcem ter osebju civilnega varstva zaradi opravljanja njihovih funkcij;
 • osebam v tranzitu;
 • osebam, ki potujejo zaradi nujnih družinskih razlogov;
 • osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali drugih razlogov načela nevračanja prosilcev za azil.

Več informacij o tem najdete tu.

 

Dolgoročni (nacionalni) vizum se trenutno lahko izda:

 • diplomatom in administrativno-tehničnemu osebju ter njihovim družinskim članom, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata;
 • udeležencem študijskih izmenjav (Erazmus, Erazmus+, izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov med univerzami);
 • ožji družinski člani državljana Republike Slovenije/EU z namenom združevanja družine;
 • gospodarstvenikom, športnikom, kulturnikom, raziskovalcem in znanstvenikom ob izraženem in utemeljenem nacionalnem interesu, ki ga za vsak konkreten primer pripravi pristojno ministrstvo.

 

Veleposlaništvo izvaja vse storitve v zvezi s postopki pridobitve dovoljenj za prebivanje. Delodajalce pozivamo, da vloge za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za svoje delavce vlagajo pri pristojnih upravnih enotah v Sloveniji.

 

VSE STORITVE IZVAJAMO IZKLJUČNO V DOGOVORJENIH TERMINIH - kontaktirajte nas na sloembassy.newdelhi(at)gov.si

Več informacij o omejitvah potovanja po EU+ državah najdete tu.