Veleposlaništvo RS New Delhi /Poslovati v Indiji /

Poslovati v Indiji

Indijsko  poslovno okolje je zahtevno in izredno zanimivo. Prepletajo se znanja, ki so pridobljena na prestižnih zahodnih univerzah,  katerim uspešno  konkurirajo tudi izbrane indijske univerze,  z močnim vplivom lokalnih običajev, religije, verovanj in zgodovine. Prepleta se tradicionalnost in sodobnost. Indija ima  razvejano poslovno zakonodajno ureditev,  a še vedno velja, da so najmočnejša pravila nenapisana.  Na temo "Kako poslovati v Indiji" obstaja številna literatura  tujih in domačih avtorjev, študije pri mednarodnih korporacijah sofinancira tudi indijska vlada.

Veleposlaništvo priporoča podjetjem, da se udeležujejo delavnic, ki jih na temo poslovanja z  Indijo izvajajo različne slovenske inštitucije in so priložnost, da si gospodarstveniki delijo izkušnje in poglede na to poslovno okolje. Indija ne ponuja instantnih odgovorov in pri prepoznavanju indijskega poslovnega okolja bi veljalo bolje izkoristiti vire, ki so nam pred vrati.  

Veleposlaništvo priporoča, da slovenska podjetja izkoristijo fleksibilnost in geografski položaj in v poslovnih razgovorih izpostavljajo, da imajo indijski gospodarstveniki preko Slovenije možnost vstopa na skupni evropski trg, s posebnim poudarkom na srednji Evropi. Indijskim partnerjem je pomembno predstaviti, da Slovenija ceni pomen znanja in  tehnoloških rešitev in je na tem področju konkurenčna. Močni, vodilni in prepoznavni smo lahko z nišnimi, visoko razvitimi proizvodi in storitvami. Slovenska podjetja z nekaterimi inovativnimi rešitvami sodijo v svetovni vrh.

Kontinuiteta poslovnih obiskov in aktivno sodelovanje kreira ugodno okolje za poslovne rezultate v Indiji. Pomembno k uspehu na indijskem trgu pripomore tudi močen lokalni partner.  Glede na manjšo prepoznavnost Slovenije (v percepciji večine indijskih gospodarstvenikov še vedno prevladujejo tradicionalni evropski trgi) je pomembno pozitivno ustno izročilo.

Pomembno je tudi, da v Sloveniji vzpostavimo poslovno okolje, ki omogoča večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva na zahtevnem tržišču Indije, ki je v fazi prodora in izgradnje prepoznavnosti na indijskem tržišču lahko  konkurenčno le z višjo kvaliteto in nižjo ceno.

Indija je s svojo prostranostjo dežela velikih kontrastov in raznovrstnosti. Vsaka izmed 29 zveznih držav in 7 teritorijev prinaša nekaj svojega in unikatnega. V indijski realnosti kot dežele, v kateri sobiva precejšen del svetovne revščine,  hkrati pa tudi preko 200 milijonov rastočega srednjega razreda s kupno močjo, ki presega evropsko povprečje, je izziv soočiti se z našimi pričakovanji in interesi. Vrata veleposlaništva so odprta vsakemu od slovenskih gospodarstvenikov  in  v dogovoru lahko najdemo najustreznejši model za posamezno podjetje.